Hotel Galileo

27.10.2015

Po Ľubkovi Grivalskom máme ďalšieho vyškoleného someliéra Maťka Potančoka,
ktorý v dobrovode riaditeľa absolvoval úspešne akreditovaný kurz pod záštitou vinárskej
a vinohradníckej školy v Modre s lektorom enológom Vladimírom Hronským.
Náročné štyri dni utrpenia pod neustálim vplivom vína ale elegantne zvládol.
Gratulujeme.

Peter Straka, riaditeľ Hotela Galileo